Parking


Parking charges

 
Rijeka Airport parking - bigger map
 

 
 

Zračna luka Rijeka je društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040136755, OIB 37940245720. Temeljni kapital od 144.203.100,00 kn uplaćen je u cijelosti. Uprava: direktor Društva Tomislav Palalić. Žiro račun 2402006-1100388252 Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka.