RED LETENJA
  PRETRAŽITE LETOVE
  SMJEŠTAJ
 
Zračna luka Rijeka d.o.o. - Hamec 1 - Omišalj - Hrvatska - tel. ++385 51 841-222, ++385 51 842-040 - fax. ++385 51 842-032 - email: information@rijeka-airport.hr


Zračna luka Rijeka je društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u zračnom prometu. Upisano je u registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040136755, OIB 37940245720. Temeljni kapital od 144.203.100,00 kn uplaćen je u cijelosti. Uprava: direktor Društva Tomislav Palalić. Žiro račun 2402006-1100388252 Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka.